Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo
Sekcje Soli Deo

Sekcje i zespoły Soli Deo

Wewnętrzna działalność naszego Stowarzyszenia opiera swoją działalność na Sekcjach i Zespołach. Są to miejsca, w których Członkowie Soli Deo bez względu na swoją przynależność do Kół Terenowych i równolegle do swojej aktywności na swoich uczelniach mogą realizować swoje pomysły i rozwijać się w kilku dziedzinach naszej wewnętrznej działalności.

Czym są sekcje i zespoły?

Sekcje to duże jednostki zajmujące się określonymi dziedzinami naszej działalności. Na czele każdej Sekcji stoi Szef Sekcji. Sekcje tworzy, a Szefów Sekcji powołuje Prezes Stowarzyszenia. Od października 2017 r. działają w Soli Deo trzy duże Sekcje:

Zespoły to najczęściej niewielkie jednostki działające w ramach poszczególnych Sekcji. Zajmują się one określonymi zadaniami dotyczącymi dużych dziedzin naszej działalności. Niektóre Sekcje mogą opierać się wyłącznie na funkcjonowaniu Zespołów (jak np. Gabinet), a do innych Zespoły są podłączone niezależnie poza właściwą działalnością Sekcji (np. Sekcja Integracyjna).