Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

Konferencja Soli Deo i Phoenix Institute

5-7 maja 2006 | [b]"Know Yourself: Europe and Europeans in the Quest for Identity"[/b]. [u]Międzynarodowa Konferencja we Wrocławiu[/u] będzie poświęcona problemom tożsamości w szybko zmieniającej się Europie. W programie znajdą się wykłady, dyskusja panelowa i warsztaty tematyczne oraz krótki program kulturalno-integracyjny.[br][i]Nasze zaproszenie przyjęli m.in. prof. Wojciech Roszkowski (SGH), prof. Frans Alting von Geusau (Tilburg), prof. Paul Gabriner (Amsterdam).[/i][br]