Logo ASK Soli Deo

Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie

Czas to miłość

 
Zdjęcie członków stowarzyszenia (0)
| ASK Soli Deo

WALNE ZGROMADZENIE

17 grudnia 2005, godz. 11:00 | Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbedzie się w [i]sobotę[/i], 17.XII w siedzibie Zarządu Głównego ASK Soli Deo, przy ul.[br]Corazziego 7 w Warszawie.[br]Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zostanie poprzedzone Mszą Św., która rozpocznie się o godz. 10:00 również w siedzibie głównej ASK Soli Deo.[br][br]Zapraszam wszystkich Członków![br]w imieniu ustepującego Zarządu Głównego:[br][u]Marek Zgorzelski[/u], Prezes Stowarzyszenia.